Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Herb RP

Motto szkoły:

"Wspólnie z dziećmi i rodzicami chcemy zbudować Szkołę życzliwego środowiska,

w której jesteśmy otwarci na wzajemne potrzeby.

Wypracowaliśmy strategie wyboru i jego konsekwencji uwzględniając poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich.

W naszej pracy kierujemy się wartościami takimi jak: wspólne dobro, wzajemny szacunek, akceptację drugiego człowieka"


NIC O NAS BEZ NAS
30 LAT SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

(Zam: 27.05.2020 r., godz. 20.02)
27 maja 1990 r. odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. To zatem tu w samorządach - w naszych miastach, miasteczkach i wsiach – po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat decydowaliśmy o przyszłości naszego kraju. Przez 30 lat Polacy wybudowali lokalne władze i decydowali o kierunkach rozwoju swoich małych ojczyzn. Polskie samorządy i ich mieszkańcy te możliwości wykorzystali, polskie regiony i ich miejscowości przeszły w tym czasie niesamowity rozkwit.
Dzięki członkostwu w Unii Europejskiej mamy olbrzymie środki na rozwój, w tym struktur samorządowych.

Zapraszam do obejrzenia prezentacji multimedialnych przygotowanych przez uczniów klasy 8: Kingę Pawłowską i Stanisława Madeja oraz do Kalendarium

Samorząd wojewódzki

Samorząd powiatowy


Samorząd gminny
KALENDARIUM

24 marca 1791r. - ustanowienie praw o sejmikach
18 kwietnia 1791r. - Ustawa o miastach królewskich
17 marca 1921r.- Konstytucja Marcowa (wprowadzenie na terenie całego kraju trójstopniowego podziału administracyjnego tworzącego gminy miejskie i wiejskie, powiaty i województwa)
23 marca 1933r. - wprowadzenie w życie ustawy scaleniowej
23 kwietnia 1935r. – Konstytucja Kwietniowa (określenie struktury samorządu terytorialnego i podtrzymanie trójszczeblowego podziału na województwa, powiaty i gminy)
20 marca 1950r.- ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej
28 maja 1975r. – nowy podział administracyjny kraju likwidacja powiatów, utworzenie 49 województw
8 marca 1990r. – ustawa o samorządzie gminnym oraz ustalenie ordynacji wyborczej do rad gmin
27 maja 1990r. – pierwsze wolne wybory do rad gmin
17 października 1992r. – Mała Konstytucja
Kwiecień 1993r. – Polska ratyfikowała Europejską Kartę Samorządu Terytorialnego
2 kwietnia 1997r. – uchwalenie Konstytucji RP uznającej zasadę samorządności terytorialnej i decentralizacji władzy za naczelną zasadę ustroju RP
5 czerwca 1998r. – wejście w życie przepisów ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim
11 października 1998r. – wybory samorządowe według nowych zasad uwzględniających przepisy ustaw składających się na tzw. reformę samorządową
1 stycznia 1999r. – wejście w życie reformy administracji publicznej

Czerwiec 2000r. – ustanowienie 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego

20 czerwca 2002r. – ustawa o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


opracowanie: Halina Kopeć

Statystyka strony

Strona oglądana: 104 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Agnieszka Zbrzeżna, data: 27.05.2020 r., godz. 20.02
Ostatnia aktualizacja:Agnieszka Zbrzeżna, data: 28.05.2020 r., godz. 08.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.05.2020 r., godz. 08.58Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
27.05.2020 r., godz. 21.53Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
27.05.2020 r., godz. 21.40Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
27.05.2020 r., godz. 20.03Agnieszka ZbrzeżnaEdycja strony
27.05.2020 r., godz. 20.02Agnieszka ZbrzeżnaDodanie strony

Copyright

© 2009 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Białobrzegach
Zawartość merytoryczna: Agnieszka Zbrzeżna, e-mail: sp.bialobrzegi@op.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 grudnia 2009 r.